Macht Via Voeding (deel 2)

Macht Via Voeding (deel 2)

januari 22, 2021 0 Door Rick

Vorige week vertelde Rick oa in het eerst deel Volgzaamheid via Voeding hoe wankel de argumenten zijn om een vleestax in te voeren. Deze week zal dieper ingegaan worden op hoe voedsel ingezet wordt als wapen in de geschiedenis. En hoe gevaarlijk dicht bij we zitten op wereld zonder vlees.

Een wereld zonder keuzevrijheid,
zeker in eten, zou niet wenselijk moeten klinken.

Utopie 

Voeding is al lange tijd een manier geweest om macht te vergaren, en om mensen onder de duim te houden. Niet alleen in de vorm van handel in bepaalde exotische etenswaren, waardoor een financiële macht kon worden verkregen, maar ook als sociaalmaatschappelijk ‘wapen’. Plato schreef hier al over in De Staat. Waar vlees voor de ‘helden’ en soldaten is, omdat dit je sterkt, en het gewone volk graanproducten eet.Hij zou vast blij zijn met de huidige Schijf van Vijf. Deze predikt inderdaad dat we voor een groot deel granen moeten eten.
Vegetariërs en veganisten dragen Plato’s Staat aan als utopisch wereldbeeld met vegetarische steden. Gezien de huidige ontwikkelingen, oftewel de plannen om een soort communisme 2.0 te stichten, lijkt zijn wereldbeeld daar aardig mee te stroken. Niet per se utopisch echter, als je het mij vraagt. Een wereld zonder keuzevrijheid, zeker in eten, zou niet wenselijk moeten klinken.

 

Vlees maakt mensen (te) vurig

Reizende Strijdster Lord Birkenhead 100 years from now (2030)

“Voorspelling” door Birkenhead

De Romeinen gaven de gladiatoren een vegetarisch, voor een groot deel uit brood bestaand, dieet. In de lange reclamefilm voor zijn kunstmatig gefabriceerde eiwitproducten dweept James Cameron hiermee. Alsof dit aantoont hoe fantastisch veganisme is voor ons. Alsof gladiatoren mensen waren die macht hadden over hun eigen leven. En geen menselijke offers waren – overigens niet eens om de goden te dienen maar louter ter vermaak van het volk.

Het brood zorgde er juist voor dat die gasten een mooie laag vet kweekten. Zodat hun lichaam net wat beter de aderen verborg, en tegelijkertijd wat minder snel dodelijk verwond raakten wanneer ze werden gestoken. Daarbij wilden ze de macht houden over die vechtersbazen. Ze wilde ze dan ook vast niet te helder en opstandig hebben, maar dat is meer mijn hypothese. Dit sluit echter wel aan op wat er toen al over werd geschreven over wat voor dieet het volk moest krijgen. Zo wist bijvoorbeeld Dr. John Harvey Kellogg (ja die van de kleffe cornflakes) eeuwen later maar al te goed hoe vurig mensen werden van vlees.

 

Hersenactiviteit

Sinds het ontstaan van landbouw, en zeker van granen, is vlees steeds meer voedsel geworden voor de elite. Of in ieder geval de beterbedeelde laag van de samenleving. Niet alleen heeft dat een ingrijpende vorm van tandbederf veroorzaakt (Egyptenaren die vroeger beschimpend ‘broodeters’ genoemd werden zijn hier een goed voorbeeld van), maar dit zorgde ook voor de krimp van onze hersenen. Dus niet alleen is onze lichamelijke gezondheid achteruit gehold sinds de ongefundeerde voedingsrichtlijnen, maar ook onze geestelijke gezondheid. Er zijn diverse studies die uitwijzen dat onze hersengezondheid achteruit gaat als je vlees schrapt, maar die worden in de antivleescampagnes keihard genegeerd. Het lijkt bijna alsof we expres ongezond worden gemaakt of gehouden….

Egyptenaren werden vroeger beschimpend
‘broodeters’ genoemd

Glazen Bolwerk

In de vorige eeuw zijn er best wat schrijvers geweest die schreven over hoe de toekomst eruit kon gaan zien. Of beter gezegd eruit moest gaan zien. Laten we wel wezen: het zijn vaak meer plannen dan futuristische hersenspinsels die mensen dan later ‘voorspellingen’ noemen. Zeker als het mensen

Reizende Strijdster Lord Birkenhead 1zijn die deel uitmaakten van de machtige heersende elite. Genoeg om serieus te nemen, en waarvan hun ‘voorspellingen’ eerder worden gehanteerd als leidraad dan als waarschuwing. Voeding wordt hierin vermeld als belangrijk component in hun toekomstige wereldbeeld. Bertrand Russell, onder andere filosoof en lid van de Royal Society, schreef bijvoorbeeld dat het volk kunstmatig vlees zou eten, en enkel de miljonairs echte steaks zullen eten. Lord Birkenhead  had het tevens over synthetisch vlees in zijn toekomstbeeld van 2030. Dat jaartal ga je nog vaker horen waarschijnlijk…

Ook Aldous Huxley schreef over synthetische hotdogs en dergelijke. Niet vergezocht, als je nu kijkt naar zowel vleesvervangers en vlees dat in een laboratorium wordt gekweekt.  Beide geen wenselijk alternatief, in wat voor opzicht dan ook. Leuk om te vermelden dat Lord Birkenhead sprak over het stichten van een “nation of industrial dullards”. Oftewel een stelletje volgzame randdebielen. Wellicht niet iemand waar je als normale sterveling naar moet luisteren.

Het volk zal kunstmatig vlees eten,

en enkel de miljonairs eten echte steaks

 

Macht voor Niet Gekozen Ondernemingen

Reizende Strijdster Lab grown meat

Laboratorium vlees

Met niet democratisch verkozen maar zeer machtige instellingen als de Verenigde Naties en The World Economic Forum, die met allerlei wollige terminologie ons verleiden tot hun utopische toekomst, zie je heel goed waar we volgens hen heen moeten navigeren: een wereld waarin vlees een rariteit wordt. Iets wat je met kerst eet, of een andere feestdag die dan is gekozen als toelaatbaar.

Aangezien religie langzaam wordt vervangen door wetenschap als de nieuwe wereldreligie. Of een samensmelting van allerlei stukjes religies en New Age ideeën. Vlees als luxeproduct zoals champagne of een witte truffel. Het toekomstbeeld dat de twintigste-eeuwse technocraten beschreven lijkt daarmee steeds meer realiteit te worden. Hun gezamenlijke jaartal is overigens geheel toevallig 2030. Wat onder andere Lord Birkenhead al hanteerde. Vandaar dat het decennium waar we nu in zitten het Decennium Van Actie wordt genoemd. Deze moet de weg plaveien voor het realiseren van hun Agenda 2030, met als einddatum 2050. Smart Cities, constante surveillance, drones die alles bezorgen zodat je je huis niet uit hoeft. En veganistische of laboratoriumcreaties in plaats van vlees voor de gewone mens.

Tijdens de beruchte Holodomor liet hij miljoenen mensen uithongeren om zijn doel te bereiken.


Macht Complotje Met Vet

Reizende Strijdster Stalin

Stalin liet tijdens de beruchte Holodomor miljoenen mensen uithongeren.

Dit klinkt natuurlijk ontzettend als ‘complotdenken’. Een woord dat opleefde als nimmer tevoren in 2020. Wanneer er al zo lang heel doelmatig wordt ingezet op een bepaalde verdeling van voedsel. En er wordt door diverse hooggewaardeerde lieden over geschreven, kun je dit dan nog volhouden? En wat is er ineens zo vergezocht aan een complot? Bestaan complotten, net als voedingsrestricties, ook niet al sinds het begin van onze beschavingen? Daarbij heeft Stalin laten zien hoe een doelbewuste uithongering kan worden ingezet om het volk op de knieën te krijgen.

Tijdens de beruchte Holodomor liet hij miljoenen mensen uithongeren om zijn doel te bereiken. Alleen de naïefste mens zal beweren dat zoiets nooit meer kan gebeuren… Dus waarom is het anno 2021 ineens heel vergezocht om te denken dat een vleesban in het leven wordt geroepen om ons onder de duim en ongezond te houden/krijgen? En welk bewijs heb je daadwerkelijk dat ze het voor onze gezondheid doen? Sinds wanneer leg je gewillig je vertrouwen in andermans, compleet onbekende handen? Zelfbeschikking over je lichaam en diens gezondheid zou toch een groot goed moeten zijn, een menselijk recht.

Zelfbeschikking over je lichaam en diens gezondheid
zou toch een groot goed moeten zijn, een menselijk recht.

Gezonde Toekomst

Hoe dan ook zijn we uit het oog verloren dat ondanks alle antivleespropaganda we toch echt floreren op vlees. Dit is ook iets wat we honderden duizenden jaren hebben gedaan. Nee, we kunnen niet zonder vlees (kan ik nu ook uit eigen ervaring beamen), en nee, we zijn geen planteneters. Vanuit dat oogpunt moeten we kijken hoe we de dieren die we eten zo ‘duurzaam’ en ‘ethisch’ mogelijk kunnen houden. Want nee, ik vind megastallen ook verre van een goed idee. Dus terug naar kleinere gemeenschappen die veel van hun eten zelf verbouwen en houden. En kleine veehouderijen die hun dieren goed behandelen. Opstapelend bewijs, zowel wetenschappelijk, antropologisch, en anekdotisch, laat namelijk zien dat we geen gezonde, mooie toekomst tegemoet zullen gaan als vlees voorgoed verbannen wordt…

 

BRONNEN:

Uitvinding van Corn Flakes

Veganistisch dieet en je hersenen

Lord Birkenhead

3D Printed Fake Meat

The World by 2030

Holodomor

 


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.