Omgaan met een Omgekeerde Wereld

Omgaan met een Omgekeerde Wereld

september 12, 2022 0 Door Rick

De Omgekeerde Wereld

Als je er op gaat letten zie je steeds vaker dan we in een omgekeerde wereld leven, en dat dit bewust is omgekeerd. In het Engels noemen ze dit fenomeen ‘inversion’, maar inversie in het Nederlands dekt niet de lading, dus is de vertaling omkering een term die wij zover ik weet eerder zouden gebruiken in deze context.

Dit fenomeen ‘omkering’ lijkt verwarrend, en dat is het natuurlijk ook (zo is het ook bedoeld), maar ik hoop dat deze blog helpt om te zien dat het eigenlijk juist heel verhelderend is. Laten we er voor de grap er gewoon een paar bekijken.

Koeien Maken Alles Kapot

VEGAN MEME Reizende StrijdsterAangezien Reizende Strijdster blogs vaak over voeding gaan begin ik meteen met vlees. Niet alleen is vlees gedemoniseerd vanwege gefabriceerde gezondheidsrisico’s, de dieren zelf worden zelfs neergezet als schadelijk. Terwijl in deze omgekeerde wereld de chemische industrie en vliegvelden lekker doorgaan met uitstoten, moet de veestapel gehalveerd (en uiteindelijk in z’n geheel verdwijnen). Voeding is nu eenmaal een mooie manier om mensen te manipuleren en onder controle te houden.

Vervolgens moeten we geloven dat veganisme de wereld gaat redden. Juist ja, door producten eten met tig ingrediënten die op een continent ver bij ons vandaan industrieel worden verwerkt, en per tanker naar ons worden geïmporteerd.

Vooruitgang

Weet je nog toen het niet oké was om als man een vrouw te slaan of zelfs volledig af te ranselen? Anno 2022 moet je hier niet te snel over oordelen. Want als het gaat om een man die jarenlang als man heeft getraind maar zich omdoopt tot vrouw moet je dat juist vieren. Welkom in de omgekeerde wereld.

Hetzelfde geldt voor mannelijke sporters die als man niet ver kwamen (nummer 462) maar nu als zelfbenoemde vrouw andere vrouwen dik verslaan met bijvoorbeeld zwemmen (plotseling nummer 1).  Als je als vrouwelijke atleet terecht claimt dat dit toch wel oneerlijk is, ben je een ‘bigot’, en natuurlijk transfoob.

Dit alles is in de omgekeerde wereld niet alleen volledig normaal, dit is ook nog eens ‘empowering’ en conflicteert blijkbaar verder helemaal niet met de feministische beweging die vrouwen als minstens zo sterk als mannen portretteert.

Occult Feminisme Rachel Wilson Reizende StrijdsterGefinancierd Feminisme

Over feminisme gesproken, ook dit is één van de vele operaties vol omkeringen. Betaald en georkestreerd om het loonslavenleger te vergroten, en dus de belastingenkas. Niet alleen betaalde (en betaalt) de Rockefeller Foundation royaal mee, maar was Abigail Rockefeller zelf actief in de radicale feministische beweging.

Wat ooit begon als een zogenaamde bevrijding van vrouwen (ook al was er felle weerstand vanuit veel vrouwen), is nu geworden tot een mechanisme waarin vrouwen moeten werken. Niet alleen omdat het leven vaak anders financieel onmogelijk is, maar ook door een sociaalmaatschappelijke druk. Een toxische tendens van kritiek op vrouwen die juist graag thuis blijven en hun geliefde kinderen opvoeden, in plaats van deze rol uitbesteden aan de staat. Een boekentip hierover is Occult Feminism: The Secret History of Women’s Liberation.

Soy Boys

Daarover gesproken: een regelrechte letterlijke omkering die hier op aansluit is natuurlijk het ontmannelijken van mannen. Feminisme dicteert niet alleen dat je als vrouw je als een man en dan het type berekende, ijskoude sociopaat moet opstellen om de top te bereiken, maar ook dat mannen onderdrukkers zijn en dus zachte eitjes moeten worden.
Niet voor niets gaat dit soort antimannelijkheid hand in hand met veganisme, waarbij gebrek aan vlees en overschot aan soja zijn werk prima doen. Handig als je van plan bent om een totalitair system op te tuigen en geen zin hebt in gewelddadige protesten.
De transhumanistische genderideologie gaat hierbij natuurlijk heel goed samen. Lekker kinderen van jongs af aan helemaal gek maken, en leren dat mannen de bron van alle ellende zijn.

We Gaan Nog Even DoorCorona sekte Mondmasker Covid Mondkapjes Corona Plandemie Pandemie Reizende Strijdster

Verder hebben we natuurlijk vliegen, waarbij je sinds ‘9/11’ een terrorist bent totdat het tegendeel is bewezen (in de naam van veiligheid). Als ziek worden behandeld met preventief huisarrest als straf is een recente parel. Je bent een vieze besmetter totdat een onbetrouwbare test aantoont dat je niet ziek bent.
Alles wat in de reguliere media wordt verteld is echt, en alles daarbuiten is volgens hen en hun gelovigen ‘fake news’. Lees Gekochte Journalisten maar zou ik zeggen.

Minstens zo grappig is het verhaaltje dat we nu zoveel slimmer zijn dan mensen van vroeger, dat goed inspeelt op ons ego. De realiteit is dat het redenerings- en denkniveau juist een stuk hoger lag pakweg honderd (plus) jaar geleden. Meer geavanceerde technologie maakt mensen an sich niet slimmer. Geen wonder trouwens gezien onze krimpende hersenen

Psychologische aandoeningen worden genormaliseerd bij het leven, zodat iedereen zijn gammele mentale gesteldheid viert. Tot slot moeten we geloven dat klimaatverandering zorgt voor hardaandoeningen. Het komt écht niet door slechte voeding, chemicaliën in de lucht, vervuild drinkwater, of iets experimenteels dat recentelijk geïntroduceerd is.

Uiteraard kan dit nog een gigantisch veel langere lijst worden, maar laten we verder gaan. Wat mij helpt of lijkt te helpen zijn de volgende stappen, en de uitleg die daarop volgt.

Stap 1

Bekijk de omkering en draai het om. Plaats het ook in een historisch context en kijk hoe we hier vroeger tegenaan keken. Zeker dingen die de afgelopen eeuw plotseling zijn veranderd en soms zelfs honderdtachtig graden zijn gedraaid zijn interessant om weer om te draaien. Hierbij moet je natuurlijk goed kijken of de reden achter deze omdraaien terecht is. Is dit wetenschappelijk bewezen, en dan bedoel ik écht wetenschappelijk?

Of is er een marketingmachine op losgelaten waardoor we massaal een bepaald product zijn gaan kopen? Of zijn we doelbewust voorgelogen en geïndoctrineerd zodat we massaal onze mening hebben veranderd over bepaalde wereldse zaken?

Brainwashed bord Reizende Strijdster Protest HersenspoelenStap 2

Sluit vrede met het feit dat dit doelbewust is omgekeerd om wat voor reden dan ook. Eveneens vrede sluiten met de conclusie dat de meeste mensen meegaan in de omkering van allerlei zaken, en dat veel mensen niet zien dat dit voortkomt uit slechte bedoelingen. Het systeem is gemaakt door psychopaten, dus trekt het gelijken graag aan om allerlei plannen door te voeren. Uiteindelijk willen veel mensen dit blijkbaar niet inzien. Zelfs niet dat er wel degelijk zwaar gestoorde mensen bestaan, die gruwelijke dingen doen. Waarschijnlijk het resultaat van al dat dwangmatige ‘positieve denken’ – wat een hersenspoelingsproject op zich is. Blijkbaar hebben veel mensen de goedgekeurde, eendimensionale geschiedenisboeken of de media nodig om hen te vertellen wie er slecht is. Hitler is natuurlijk verkozen tot oppermonster. Maar wie zaten er achter de schermen waardoor hij zijn gang kon gaan, bekostigd met gigantische bakken geld? Juist, dat gebeurt nog steeds en vaak door dezelfde soort figuren…

Laat Alle Logica Links Liggen

Nadat je hebt geïnternaliseerd dát je inderdaad in een omgekeerde wereld leeft, is het van belang dat je jezelf constant herinnert dat logica irrelevant is. Zodra er iets is omgekeerd tot in het ridicule, zoals boeren alle schuld van een (ook verzonnen) stikstofprobleem geven, moet je dit vooral niet met logica proberen te benaderen. De meeste problemen worden namelijk bedacht om bepaalde stappen te kunnen zetten, met steun van het merendeel van het stemleger. Of in ieder geval zonder weerstand vanuit het merendeel van de bevolking. Er zit geen enkele logica in, en soms lijkt het een sport om een zo ridicuul mogelijk scenario te bedenken. Als je namelijk meteen vertelt dat je de boeren wilt onteigenen omdat je dat land hard nodig hebt, heb je toch meer kans op protest. Zeker met de aannemelijke dreiging dat je zelf morgen de volgende bent waar ze alles van afpakken.

Het Doel Heiligt De Middelen

henry Kissinger control the food Controle Great Reset Reizende StrijdsterWaarom bovenstaande extra benadrukt moet worden is omdat er nog teveel mensen zijn die besluiten van de overheid proberen te rationaliseren. Of nog erger: de uitvoerders in Den Haag betichten van incompetentie. De uitvoerende mensen daar zijn niet incompetent. Ze voeren gewoon beleid uit zodat er ergens een leuke baan in het verschiet ligt, als ze ook niet gechanteerd worden ondertussen. Domme mensen kun je nog iets proberen uit te leggen en op het rechte pad te krijgen. Psychopaten die enkel voor hun eigen belang handelen kun je onmogelijk overhalen met logica of nog maller: aanspraak maken op hun (niet bestaande) morele kompas.

Misantropische Misleiding

Omkering wordt gezien als iets satanisch. Zeker als je het vervolgens verkoopt als een verbetering, wetende dat het dit niet is. Oftewel een misantropische misleiding. Voordat je afhaakt omdat je dit ziet als een jehova-achtige plottwist: je hoeft zelf niet te geloven in God of in de satan om te geloven dat andere mensen wél geloven in de satan! Er zijn wel degelijk mensen die zo ver heen zijn dat ze volledig geconsumeerd en gecorrumpeerd zijn door macht, en de duisternis volledig omarmd hebben. Dat maakt het voor de meeste mensen ook zo lastig, ongeachte hun geloofsovertuiging, om zich te relateren aan hun compleet gestoorde bestuurders.

The real conspiracy bordje Media MSM Regering Leugens Farmaceutische industrie Protest Wappie Reizende StrijdsterDe Betovering

Uiteraard moedig ik aan om mensen andere mensen in hun omgeving een ander perspectief te bieden, zeker degenen die volledig onder de massahypnose van de media leven. Want dat is het: een soort ‘magic spell’ die mensen heeft betoverd, zoals koning Théoden in Lord of The Rings. Zolang mensen het niet willen zien, gaat het je niet lukken om die betovering te doorbreken. Het enige wat je zelf kunt doen is je zoveel mogelijk onttrekken van die betovering. Dus geen nieuws in wat voor vorm dan ook, met films en boeken bewust zijn van bepaalde agenda’s die hier worden verkocht als goed, en niet meegaan in de waan van een politieke redding.
Door te stemmen bijvoorbeeld geef je namelijk alsnog aan dat je meegaat in dit systeem, dat compleet corrupt is. Ja ook met een ‘blanco stem’. Het droombeeld van een (parlementaire) democratie is juist één van de vele voorbeelden van een omkering, waarbij je juist een serviele ‘burger’ bent gemaakt die op allerlei manieren gedwongen belasting betaalt om onethische activiteiten te bekostigen. Helaas kom je niet zomaar uit onder belasting betalen, aangezien je dit zelfs bij elke aankoop gedwongen afstaat (dat hebben ze slim gedaan!). Stemmen kun je echter makkelijk schrappen

Vrijheid Blijheid?

Vrijheid wordt nu gepresenteerd als “gewoon lekker doen wat je wilt”, maar dat leidt dus tot deze waanzin. De mensen die nu schreeuwen om “vrijheid” hebben vaak (net als ik!) geen idee wat dat betekent of wat voor implicaties dat kan hebben. Totale vrijheid betekent namelijk ook dat hooggeplaatste machtshebbers ongestraft kinderen kunnen misbruiken, of psychopaten mensen met duizenden kunnen vermoorden. Dat is hun uitoefening van vrijheid, als je daar geen raamwerk van randvoorwaarden aan stelt.

Ook de drang naar revolutie die hier aan vast hangt is een ‘psy-op’, net als de wens tot het afdwingen van totale vrijheid. Het is een manier om de tolerantie van mensen flexibeler en buigzamer te maken. Grenzeloze vrijheid leidt uiteindelijk tot een massale degeneratie, en tirannie.

Wat Nu?

Zoals gezegd heb ik geen enkele hoop in mensen in het algemeen, en dus net zo min dat er vanuit de politiek een ommezwaai komt. Als je naar de geschiedenis kijkt, zou dat ook valse hoop zijn. Denk aan het sovjet-experiment, de grote wereldoorlog, maar ook eeuwen daarvoor toen mensen elkaar constant afmaakten om persoonlijk gewin. Met goedkeuring van het volk dat de andere kant op keek of zelfs actief meedeed. De enige kans is dat steeds meer mensen zien wat er gebeurt, en zien dat andere mensen op een andere manier zien leven dan er wordt gedicteerd van bovenaf. Alles wat nu is omgekeerd kan namelijk prima worden teruggedraaid!

 

BRONNEN

Fake meat verkoop
(“…sales of what detractors call “fake meat” boomed” – Mooi stukje plantaardige propaganda, schappen lagen juist massaal vol met die troep toen het vlees geheel niet toevallig was uitverkocht overal)

Transgender vechter  & Transgender zwemmer
(Want gescheiden competities had niets te maken met de fysieke voorsprong van mannen…”Kill The Patriarchy!”)

Gender
(Lekker bakken met geld gooien naar de genderwaanzin. Bill Gates is uiteraard ook weer van de partij)

Menselijk brein krimpt
(“So the world from “Idiocracy” might actually become a reality in the future — that is, if it wasn’t already.“)

Plato citaten
(Plato citaten over vrijheid die leidt tot tirannie)

 

 


Heb je begeleiding nodig met het carnivoordieet of met het vasten?


Reizende-Strijdster-Coach-vasten-en-carnivoor


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.


 

Spread the love