Ongelukkige Gevolgen Van Elektromagnetische Straling

Ongelukkige Gevolgen Van Elektromagnetische Straling

januari 16, 2023 0 Door Rick

In dit blog zal ik wat inzoomen op onderwerpen uit The Invisible Rainbow van Arthur Firstenberg. Ik zal er ingezoomen op het ontstaan en de gezondheidsgevolgen van elektromagnetische straling. Lees die blog eerst voordat je aan onderstaande blog begint. Dat is wel een betere volgorde.

Volledig Veilig En Uitgebreid Getest

Zoals je nu nog steeds constant ziet, is wanneer nieuwe innovaties worden gepresenteerd er vooral wordt gekeken naar hoe handig het is, hoe het ons werk uit handen neemt of vergemakkelijkt, hoe mooi het is, of hoe lekker het is. De veiligheid wordt weliswaar getest tot op zekere hoogte. Toch zie je talloze producten de markt op komen die uiteindelijk schadelijk blijken te zijn, of nog erger: waarvan ieder onderzoek wordt gesaboteerd of gecensureerd om te voorkomen dat de massa het product niet meer koopt. Elektriciteit, en alles wat daaromheen is uitgevonden, is een mooi voorbeeld hiervan.

Elektriciteitsjunkies

Elektriciteit is nu natuurlijk onmisbaar geworden. Je zou kunnen zeggen dat we er als maatschappij verslaafd aan zijn geworden/gemaakt. Ik ben allesbehalve een uitzondering! Informatie vergaren en delen online, fotobewerking, en wat met audio pielen heeft vele uren van mijn leven gevuld.

Toch is deze uitvinding niet eens zo lang geleden op massale schaal in ons leven gekomen. Helemaal aan het begin werd er al voor gewaarschuwd, en gaandeweg lees je in The Invisible Rainbow dat er telkens mensen waren die waarschuwden voor eventuele gevaren. De link tussen bepaalde gezondheidsklachten (zoals migraine) en elektromagnetische straling door de activiteit van de zon waren namelijk al bekend voor de uitvinding van opgewekte elektriciteit. Dankzij de nauwkeurige logboeken van mensen die hier last van hadden. Dat alleen al was aanleiding om door mensen opgewekte elektriciteit met argusogen te bekijken.

Teichman Electric kiss elektromagnetische straling reizende strijdster telefoon gsm smartphone radiogolven no 5gElektromania

In het begin was de ‘onnatuurlijke’ elektriciteit (immers zijn we zelf elektrische wezens, en alles om ons heen is gevuld met elektrische lading) natuurlijk een curiositeit. Dat was rond het midden van de achttiende eeuw. Mensen creëerden kringen met elkaar om stroomstootjes door te geven. Deze trend werd zo populair dat mensen zelf apparaten kochten omdat ze niet meer in de rij wilden wachten om zo’n elektrificerende ervaring te krijgen. Er ontstond een heuse ‘elektromania’. Vanuit die gekte ontstond bijvoorbeeld de ‘electric kiss’. Waarbij een vrouw zichzelf onder stroom zette en zo een stroomstootje via haar lippen doorgaf. Precies, we waren altijd al gek.

Griep

Met het maken van zo’n cirkel merkten onderzoekers al dat niet iedereen een geleider was. Mensen die bijvoorbeeld griep hadden, gaven niets door. De relatie tussen griep en elektromagnetische straling komt vaker voor in het boek. Op de zorgwekkende lijst met bijwerkingen die reeds in de achttiende eeuw werd opgesteld zie je ook diverse griepsymptomen staan. Later in het boek zie je dat er allerlei ‘onverklaarbare pandemieën’ zoals de Spaanse Griep uitbraken ten tijde van de introductie van een nieuwe vorm van elektromagnetische straling; zoals radio, radar, satellieten, en telecommasten. Daarom wordt er nu ook weer gewaarschuwd voor de gevaren van 5G straling.

Electricians

Ik denk zelf dat voeding ook een grote rol speelt in onze falende gezondheid, net als andere factoren. Maar elektromagnetische straling doet wel degelijk iets op fysiologisch niveau.

Er werd daarom door ‘electricians’ volop behandeld met elektriciteit. Elektriciteit werd geprezen als “het meest nobele medicijn” in 1759. Mensen gaven een duidelijke voorkeur voor deze behandeling, aangezien dokters nogal ingrijpende middelen inzetten in die tijd. Die elektrische behandelingen werden  afgedaan als “kwakzalverij”, maar zoals Arthur Firstenberg terecht zegt zijn de talrijke nauwkeurige verslagen met anekdotische bewijzen niet zomaar af te wijzen als onzin. Die tactiek om alles “kwakzalverij” te noemen waar farmaceuten niet aan kunnen verdienen zie je overigens nog steeds.

Geëlektrificeerde Flora & Fauna

elektromagnetische straling reizende strijdster telefoon gsm smartphone radiogolven - effect op bladerenIn het plantenrijk kwam men er achter dat elektrische schokjes en radiogolven effect had op planten. Geëlektrificeerde kiemen groeiden bijvoorbeeld vier keer zo snel. Planten die afgeschut werden van atmosferische elektriciteit groeiden juist slechter. Dat werd ook als reden gegeven dat kleine planten minder goed kunnen groeien die onder grotere planten staan. Dat is dus niet alleen door gebrek aan zonlicht en warmte. Verder las ik dat bladeren er ongezond uit gingen zien van planten die werden blootgesteld aan straling, ten opzichte van planten die daartegen beschermd werden.

Elders in het boek is er een passage over een stuk bos dat afstierf door militaire basis in dat gebied met een grote radar, en hoe het bos weer opleefde na het afbreken van deze basis. Overigens werd het afsterven van het bos telkens gewijd aan ‘zure regen’. Daarna werd dat ‘opwarming van de aarde’. Nu wordt natuurlijk telkens de schuld bij ‘klimaatverandering’ gelegd.

(Ik wist al van de complexiteit van planten dankzij het boek “The Secret Life Of Plants”, waar uitgebreid wordt geschreven hoe planten communiceren, een geheugen hebben, zich binden aan de omgeving, en een soort zenuwstelsel en hart hebben. Ook hoe vruchten nog leven na plukken – en dus nog leven terwijl je ze in stukken hakt.)
Eveneens bleken dieren een nadelig effect te ondervinden. Er werden hartproblemen geconstateerd, en een toename aan overgewicht. Beide niet te herleiden door een verandering van dieet, of andere levens- of omgevingsveranderingen. Wel te linken aan de invoering van bepaalde elektromagnetische straling.

Schade In De Natuur

Toen er een netwerk van opsporingsapparatuur in de Amazone werd opgetuigd om drugsboefjes te lokaliseren, zagen biologen een verval van gezondheid in dieren en planten. Wederom werd de schuld op klimaatverandering gegooid. De schadelijke uitwerking van het militaire complex wordt immers constant afgedekt.

Met de wetenschap dat er door technocraten de wens is om een Internet Of Things te creëren, waardoor er straks een triljoen antennes met elkaar communiceren, is de ramspoed die daaruit volgt behoorlijk huiveringwekkend. Zoals deze boei die data moet gaan verzamelen, in naam van ‘natuur preserveren’.  Als je dat ding ziet weet je al meteen dat het flink wat elektromagnetische straling gaat uitzenden. Net als militaire radars en windmolens in zee, zal deze boei vooral juist de kwaliteit van zeeleven verslechteren.

1 t/m 666G

Naast een daling in het aantal insecten zijn de vogels ook sterk verminderd. Na onderzoek bleek dat vogels in de buurt van zendmasten minder jongen kregen en ongezond waren. In grote Britse steden werd er een daling van 75% gezien van spreeuwen. Geheel niet toevallig met de uitrol van mobiele telefonie (die bij mensen uiteraard evengoed een zee van klachten teweegbracht – en brengt).

elektromagnetische straling reizende strijdster telefoon gsm smartphone radiogolven no 5gDe British Royal Pigeon Racing Association zag dat 80% verlies van vogels tijdens races niet ongewoon meer was in 1997, terwijl dit voor de uitrol van het mobiele telefoonnetwerk bijna niet voorkwam. Door andere vogelaars wordt gezien dat vogels vaak moeite hebben om in formatie te vliegen.

Na het plaatsen van 3G torens op de Nardi berg zag een onderzoeker al snel een daling van het aantal insecten daar, en een vaarwel van 27 vogelsoorten. Na het installeren van een 4G toren verdwenen nog eens 47 vogelsoorten en andere dieren, en waren andere dieren in mindere mate aanwezig.

In het hoofdstuk over de effecten op de natuur wordt gesteld dat sommige exotische vogels die een chip kregen om ze te volgen spontaan overleden. Andere dieren die gechipt worden door biologen met stalkertrekjes ondervinden allerlei rare klachten. Als ik nog twijfelde om mezelf te laten chippen was die twijfel nu zeker weg.

Terreintheorie

Misschien een raar bruggetje om van microchips naar virussen te gaan, maar goed…
Het is een radicale stelling, maar er zijn wetenschappers die stellen dat virussen niet van buitenaf komen en dat virussen zelf je niet zieken maken. Dat is de terreintheorie, waarbij je toxiciteit opbouwt door een vervuilde omgeving. De kiemtheorie, die we aangenomen hebben als in marmer gebeitelde waarheid, is dan ook een hypothese en nooit empirisch bewezen.

In het boek The Invisible Rainbow wordt uiteengezet hoe er geprobeerd is om aan te tonen dat de Spaande Griep besmettelijk was. Mensen bij elkaar in een ruimte zorgde niet voor overdracht. Zelfs bij een experiment waarbij slijm van een zieke werd ingebracht bij een gezond iemand zorgde niet voor overdracht van de ziekte. De verklaring die wordt gegeven is onder andere de invoering van elektromagnetische straling. Wat ook verklaart hoe overal ter wereld tegelijkertijd mensen ziek werden zonder het drukke, snelle, mondiale vliegverkeer van nu.

Miljardenindustrie

Als het virusverhaal niet klopt en dit naar buiten zou komen, dan zou dat natuurlijk het einde van bijna alle (verplichte) prikken kunnen betekenen. Oftewel het verlies van vele miljarden voor farmaceuten. De ideologische journalisten en wetenschappers die blind vertrouwen in prikken propageren, en iedereen denigrerend afzeiken die hun vraagtekens zetten, zouden er goed aan doen om te bedenken hoe de economie werkt. Zo ingewikkeld is het namelijk niet. Farmaceuten zouden miljarden zien verdampen. Telecombedrijven natuurlijk ook, zodra bekend wordt dat hun straling zorgt voor meer kanker, hartaanvallen, diabetes, en allerlei levensverpestende gezondheidskwalen zoals hoofdpijn, moeheid, constipatie, angststoornissen, en misselijkheid.

Dit is overigens natuurlijk geen bewijs dat de kiemtheorie niet waar is, maar wel een waanzinnig motief om iedere vorm van onderzoek in de kiem te smoren om te bewijzen dat massaal preventief prikken werkt. Tom Jefferson, die 259 vaccinatie studies analyseerde, had een simpele conclusie: er is geen bewijs dat er iets ten positieve is veranderd sinds er massaal influenzaprikken worden gezet.

“Influenza vaccines are about marketing and not science”

Klachten Door Elektromagnetische Straling

Terug naar het hoofdonderwerp. Niet alleen influenza en andere griepvarianten worden zoals gezegd gelinkt aan elektromagnetische straling. Er zijn talloze andere aandoeningen die er veel minder of zelfs niet waren voor de invoering van elektromagnetische straling. oals neurasthenie, diabetes, kanker, en porfyrie. Onderzoekers zagen echter ook een toename van doden, zelfmoorden, verkrachtingen, werk- en verkeersongelukken, reactiesnelheid, fantoompijn toen ze de effecten van VLF (Very Low Frequency) radiogolven onderzochten.

De lijst met bijwerkingen uit de achttiende eeuw die ik eerder noemde zal ik nog even delen hier:

duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, nervositeit, geïrriteerdheid, verwardheid, depressie, slapeloosheid, slaperigheid, moeheid, zwakheid, verdoofd gevoel en tintelingen, spier- en gewrichtspijn, spierspasmes en krampen, rugpijn, hartritmestoornis, borstpijn, koliek, diarree, constipatie, neusbloedingen en onderhuidse bloedingen, jeuk, tremors, hartinfarcten, verlamdheid, koorts, infectie van de luchtwegen, kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling en astmatische aanvallen, oogpijn, piep in de oren, metaalsmaak in je mond.

Na die tijd zijn er nog tig andere klachten en ziektes bijgekomen of geëxplodeerd. Verder werd er in The Invisible Rainbow gesteld dat ons leven verlengd wordt door blootstelling aan elektromagnetische straling. In studies met dieren werd dat ook vastgesteld. Een wrange paradox, aangezien je een verslechterde gezondheid hebt in dat langere leven.

Voorbeelden Van De Effecten Van Elektromagnetische Straling
Door de groei aan klachten, van milde tot onleefbare, zijn er tig voorbeelden van onderzoeken gedaan naar de effecten. Ik zal er hier een paar beknopt noemen.

Sovjet Experimenten

In de Sovjet Unie koppelden wetenschapers radiogolven aan allerlei problemen, onder andere een verslechterde werking van de mitochondriën. Je ziet in het boek vaker dat de Sovjet Unie, dankzij afgesneden te zijn van het westen, heel andere en meer onafhankelijke onderzoeken uitvoerde dan in het ‘vrije westen’. Daar waar de industrie de wetenschap eigenlijk al had omgekocht, en overal waar dat niet lukte de resultaten constructief censureerde.

Bellende Bijen

In India voerde Neelima Kumar een experiment uit met bijen. Zelfs korte blootstelling aan een GSM zorgde voor een zwaar verslechterde metabolisme van suiker, proteïne, en vet. Nu zijn wij geen bijen, maar het negatieve effect op dieren zou eigenlijk al zorgen moeten geven. Overigens werd er elders gesteld dat een actieve GSM schadelijker is dan eentje die uit staat. Maar pas als je de batterij hebt verwijderd is je telefoon écht uit. Anders komt er nog steeds straling af.

Diabetes En Straling

elektromagnetische straling reizende strijdster telefoon gsm smartphone radiogolven - grafiek diabetesEen opmerkelijke grafiek in het hoofdstuk over diabetes laat zien hoe de suikerinname tussen 1922 en 1984 eigenlijk amper groter werd, maar diabetes vertienvoudigde. Zelf zie ik ook zeker een rol van de gigantische hoeveelheid zadenolie die we zijn gaan consumeren, omdat dierlijk vet zogenaamd slecht voor je is. Maar uiteraard kan elektromagnetische straling zeker een rol spelen in een nog grotere verergering!

In Bhutan was er bijvoorbeeld geen elektriciteit op grote schaal tot 2002. Diabetes was daar amper voorkomend, zoals hier ooit. Toen elektriciteit wél werd ingevoerd, en 84% van de huishoudens daar in 2012 elektra had, explodeerde diabetes tot schrikbarende grootte. Zo’n zelfde groei zag men bij hart en vaatziekte. En maar 66,5% van de bevolking had een normale bloedsuikerspiegel. Hun (al vetrijke) dieet was echter ongewijzigd in de tijd van de invoering van elektriciteit.

elektromagnetische straling reizende strijdster telefoon gsm smartphone radiogolven - grafiek longkanker en rokersKanker En Straling

In het lange hoofdstuk over kanker worden uiteraard allerlei soorten kanker genoemd die gelinkt worden aan (langdurig) GSM-gebruik en andere blootstelling aan elektromagnetische straling. Wat ik onder andere opmerkelijk vond was het stuk over longkanker. Mensen overlijden er steeds meer aan, terwijl het aantal rokers is verminderd. Er wordt tevens opgemerkt dat longkanker hiervoor niet eens werd genoemd in het hoofdstuk Kanker Door Roken in een boek uit 1876. Lip-, tong-, en keelkanker wel, maar geen melding van longkanker.

Nog steeds zie ik giftig ‘eten’ als belangrijke oorzaak van kanker, maar dit goed gedocumenteerde hoofdstuk bevestigde zeker dat elektromagnetische straling een grote(re?) rol speelt.

Poolse Radiotoren

In Polen hadden mensen allerlei gezondheidsklachten nadat er een gigantische radiotoren naast hun dorp kwam te staan. Door een welkome interventie stortte deze in, waarna de klachten verdwenen. Een wetenschapper die de inwoners had onderzocht ten tijde van de werkende toren, zag opmerkelijke verbetering in de gezondheid nadat de toren ten val was gekomen.

Daarbij bleken planten veel last te hebben van de straling. Na het vallen van de toren bloeiden deze weer op (letterlijk, want door de radiogolven bloeiden veel planten niet eens). Niet vreemd, als je lees dat op zes kilometer afstand de toren de straling uitzond van 1000 röntgenscans, 10 CT scans, en net zoveel straling als bij de gemiddelde overlever van de atoombom op Hiroshima werd gemeten.

Uiteraard kwam er hevig protest vanuit deze gemeenschap toen de overheid de toren opnieuw wilde laten bouwen. Zowaar hielp dat, de toren werd niet teruggeplaatst. Heel anders dan in landen waar er zelfs wetten zijn aangenomen die voorkomen dat inwoners of ambtenaren mensen beschermen tegen elektromagnetische straling.

Zwitsers Radiostation

In 1939 werd er een radiostation gebouw in de buurt van Schwarzenburg in de Zwitserse Alpen. Mensen kregen steeds meer klachten. Moeheid, constipatie, hoofdpijn, duizeligheid, en meer onplezierige pijntjes. Om die reden brachten veel van hen, meer dan inwoners van andere dorpen, hun vrije tijd ver buiten het radiostation door. Kinderen leerden minder goed op school, wat in andere delen van het boek ook wordt onderstreept.

Toen de zender uitgezet werd sliepen mensen beter. De melatonineniveaus bij koeien steeg twee tot zeven keer. Bij het aanzetten van de zendmast ging alles uiteraard weer terug.

De natuur had er eveneens onder te lijden. Bomen stierven simpelweg af, en andere vertoonden groeiproblemen. De groeiringen waren enkel gezond aan de kant die niet blootgesteld werd aan de radiogolven.

Pas in 1998 werd het radiostation gesloten, na een groot onderzoek in opdracht van het ministerie voor gezondheid. Mensen waren minder depressief, minder agressief, sliepen beter, en hadden een betere gezondheid. Iemand die vanaf zijn geboorte in die straling had geleefd, zei dat hij voor het eerst de gehele nacht kon doorslapen nadat de radiogolven waren uitgezet.

Leven In Een Magnetron  

Zoals we nu weten hebben alle waarschuwingen en aantoonbare negatieve effecten van elektromagnetische straling vanuit de afgelopen drie eeuwen niet geholpen. Helaas. We leven daardoor in een gigantische magnetron, bestuurd door technocraten die nóg meer elektronica willen implementeren om ons verder te controleren. En als de stelling in het boek klopt worden we steeds zieker, waardoor de farmaceuten miljarden kunnen verdienen. Ondertussen denkt iedereen dat er geen gevaar schuilt in hun talloze draadloze apparaten, zoals telefoons en babymonitors. Of dat een echo laten maken volkomen veilig is, wat zeker niet het geval is.

Het is dus van belang om op de hoogte te zijn van de desastreuze effecten van elektromagnetische straling. Mensen willen het namelijk nog wel eens wijten aan te weinig sporten, slechte voeding, of te weinig buiten zijn. Die factoren spelen zeker mee, maar er is meer tussen hemel en aarde, onder andere elektromagnetische straling.

Klimaatverandering

Zoals altijd hebben de media hun rol te vervullen, namelijk ons wijsmaken dat we tegenwoordig hartaanvallen en myocarditis krijgen door klimaatverandering. Dat komt niet door bepaalde farmaceutische middelen, of door de verhoogde doses aan elektromagnetische straling om ons heen, maar door “klimaatverandering”. Omdat jij zo nodig vlees wilt eten!

Over vlees eten gesproken: zolang dat kan, eet vooral vet rood vlees. Voeding is nu eenmaal iets wat je nu nog wel in de hand hebt nu, en je hebt vlees hard nodig voor een sterke fysieke gezondheid. Wel zo handig in de technocratische wereld van de toekomst.
 


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.