Boekrecensie – Rockefeller Medicine Men

Boekrecensie – Rockefeller Medicine Men

maart 31, 2023 0 Door Rick

Kaft Boekrecensie - Rockefeller Medicine Men reizende strijdster Gates Big Pharma farmaceutische industrie vaccins vaccinaties Rockefeller pilleRockefeller

De naam Rockefeller is zo ongeveer inherent geworden aan rijkdom, of als je een heel rijk iemand voor ogen hebt. Op zich logisch, als je ziet wat voor rijkdom deze familie heeft vergaard. Het boek Rockefeller Medicine Men, Medicine and Capitalism in America beschrijft nauwkeurig en voorzien van bergen bronnen hoe deze bijna oneindige geldkist is ingezet in de naam van filantropie, in dit geval het medische deel (onderwijs kreeg ook een mooie ‘make-over’ dankzij hun geldstromen).

Alternatieve Geneeswijzen

We zijn anno 2023 geheel gewend geraakt aan het zorgsysteem. Met hun peperdure apparaten, wegwerpcultuur, elitaire dokters, en natuurlijk de chemische medicijnen met waanzinnige winstmarges. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dokters hadden ooit amper aanzien. Zeker niet de experimentele nieuwe garde die met nieuwe, gevaarlijke technieken mensen wilden genezen. Mensen vertrouwden hen vaak niet juist vanwege die experimentele methodes die meer schade konden aanrichten dan de kwaal zelf (dat is nu amper veranderd op sommige vlakken). Er werd daarvoor eeuwenlang met kruiden en andere methodes gewerkt. Oftewel wat we nu “alternatieve geneeswijzen” noemen. Dankzij een langdurige propagandacampagne om de nieuwe richting als ‘reguliere geneeskunde’ om te dopen. Het is weer de wereld op z’n kop.

Thalidomide Boekrecensie - Rockefeller Medicine Men reizende strijdster Gates Big Pharma farmaceutische industrtie vaccins vaccinaties Rockefeller pillen medicijnenTrust The Science

De reden waarom die nieuwe manier van genezen zo werd gestimuleerd was dat er een wereld openging voor het grootkapitaal. Je kunt je vast voorstellen dat er veel meer handel zit in de chemische medicijnen en geavanceerde machines dan kruidenmengsels of tinctuurtjes. Om dat echter te bereiken moest er eerst worden beoogd dat mensen (blind) vertrouwen kregen in dokters en in de ‘medische wetenschap’ – bewust tussen haakjes, want deze term is bedacht om dat aanzien aan te wakkeren. Dokters uit de VS gingen en masse naar Duitsland om daar een opleiding te volgen. In die tijd was Duitsland het summum van gedegen medische opleidingen vanuit het moderne medische paradigma. Eenmaal terug in de VS werden er steeds meer medische instituten opgericht waar ze hun kennis in praktijk konden brengen, en andere mensen konden opleiden.
Vooral het Johns Hopkins komt vaak voor als een soort blauwdruk voor de rest van de onderzoekziekenhuizen in de VS. Geen huis meer voor de zieken uit de armere laag van de samenleving om verzorgd te worden (op kosten van de rijken), maar een technologisch geavanceerde, experimentele omgeving met constant vernieuwde technieken. Volgeladen met machines waar je een flink huis van kon kopen. Daarvoor hadden ziekenhuizen natuurlijk grof geld nodig. Aangezien de kosten onmogelijk konden worden opgehoest door de gemiddelde bevolking, zeker niet door de armeren. En wie had er grof geld?

Geld Van God

Het lijkt erop in dit boek dat helemaal in het begin, eind negentiende eeuw, de rijken daadwerkelijk vanuit een (wellicht deels) altruïstische modus hun rijkdom wilde delen om de samenleving te verbeteren. Carnegie uitte dat in zijn ‘gospel of wealth’, waarin hij sprak over meer rijkdom dan hij zou kunnen opmaken, vrij duidelijk: “de man die sterft in zulke rijkdom sterft in schande” [eigen vertaling]. John D. Rockefeller had diezelfde tendens en richtte verschillende stichtingen op, waarvan de bekendste The Rockefeller Foundation is geworden. Zijn semichristelijke opvoeding leek hierbij een motor te zijn geweest, al claimde hij dat er geen excuus voor armoede was. Met hard werken kon je rijk worden. Als dat zo was, zouden alle mijnwerkers miljonair zijn. Hij zei tevens dat hij zijn rijkdom van God had gekregen. Dat je zo’n rijkdom niet op een christelijke manier kan vergaren, werd even genegeerd blijkbaar.

Gates

We kennen nu Bill Gates als de gulle gever aan allerlei medische instellingen, alles om de mensheid te genezen. Blijkbaar een familietrekje, want zijn opa was een groot deel van zijn leven werkzaam bij de Rockefeller Foundation en andere takken van ‘filantropie’. Hij werd ingeschakeld omdat John D. Rockefeller vanwege zijn gezondheid niet alles meer kon overzien (hij kreeg soms wel 50.000 verzoeken per maand binnen!). Frederick Gates beheerde in eerste instantie de financiën bij de Baptistische kerk. Nu schoof hij bij Rockefeller met miljoenen dollars rond, en heeft decennialang het medische systeem hervormd door het beheer van gigantische geldstromen. Zijn christelijke wereldbeeld verschoof ondertussen mee van Baptisme naar Wetenschapisme.
Zijn ideeën over het bedrijfsleven waren verder behoorlijk tekenend. Hij noemde vakbonden egoïstisch, pervers, en gewelddadig. Zijn gevoel voor humor is in ieder geval duidelijk, aangezien hij Rockefeller senior schreef hoe het volk beteugeld moest worden in diens macht, want “de stem van het volk behelst een roekeloze hebzucht die beslag legt op andermans eigendommen” [eigen vertaling]. Hilarisch.
Uiteindelijk heeft Frederick Gates zijn kapitaal vergroot door de investeren in het bankwezen waar de gates familie hun fortuin mee maakte. Oh geloofde je echt dat Bill Gates zomaar een jongeman was die begonnen is in zijn garage. Noest ploeterend op een computersysteem dat we zouden kennen als Windows? Sorry!

Rockefeller junior en senior Boekrecensie - Rockefeller Medicine Men reizende strijdster Gates Big Pharma farmaceutische industrie

Rockefeller junior en senior

Filantrokapitalisme

Persoonlijk ben ik wat sceptischer over de daadwerkelijke beweegredenen om zoveel geld te steken in ‘gezondheidszorg’ helemaal aan het begin. Zeker als je ziet hoe die absurde rijkdom van (John D.) Rockefeller in korte tijd is opgebouwd lijkt het erop dat winst maken en een monopolie opbouwen eveneens factoren waren. De schrijver noemt dit overigens wel, en deelt de verbazing dat er vooral werd gespendeerd aan onderzoek en ontwikkeling van chemische medicijnen en medische machines. In plaats van verbetering van de werkomstandigheden en de financiële status van hun werknemers. Loonslaven dekt de lading beter, want er was volop ondervoeding door armoede, en mensen werden als wegwerpproducten gezien. Deze Tayloristische bedrijfscultuur zorgde nu eenmaal voor de hoogste winsten.

Eigen Schuld Dikke Bult (Tumor)

Zulke ideeën rondom het financieren van de medische machine waren overigens tegen het schrijven van dit boek (jaren 1970) nagenoeg ongewijzigd. Het NCI in de VS besteedde in 1975 17% van hun budget aan onderzoeken naar oorzaken van kanker vanuit de leefomgeving. Dit terwijl de directeur stelde dat 90% van alle kanker gerelateerd is aan de leefomgeving. Dus de houding van de industriëlen om hun werknemers het minimale te betalen en te laten werken in ongezonde omgevingen heeft dusdanig doorgewerkt dat er decennia later nog steeds vooral geld wordt gestoken in farmaceutica en technologie. Je kunt nu eenmaal geen geld verdienen aan dieetveranderingen, en het verbeteren van werkomstandigheden. Ophogen van lonen kost je zelfs geld.
De gigantische schade door ongezonde werkplekken en werken met toxische materialen wordt simpelweg gezien als ‘sociale kosten’. Door de oorzaak van het medische probleem enkel IN het lichaam te zoeken, is de patiënt vervolgens steevast zelf schuldig. Hij is zogenaamd geheel verantwoordelijk voor zijn slechte gezondheid.

Systeem Van Schroeflik

Zoals gezegd zijn we nu gewend aan dit medische systeem. Daar hoort natuurlijk ook de gigantische verzekeringszwendel bij. Weliswaar is dit een boek over de situatie in de jaren 1970 en in de VS, maar laten we niet doen alsof het hier in Nederland veel anders of beter is. De kosten zijn gigantisch gestegen, zowel voor medicijnen als behandelingen, juist omdat het toch verzekerd wordt. De inmenging van de staat hierin was desastreus. Wat vanuit het bedrijfsleven werd aangemoedigd omdat zij dan minder kosten hadden aan zieke werknemers. Dus “de onafhankelijkheid van het individu moet ondergeschikt worden gemaakt aan het grotere goed” [eigen vertaling].
Als werknemers sta je verplicht grote sommen geld af, en jij moet daar bovenop nog eens zelf een zorgverzekering afsluiten. De Staat verplicht je dus om een contract af te sluiten met een private onderneming met winstoogmerk, die dicteert hoe jij jezelf gezond houdt en jezelf bij ziekte of letsel geneest. Deze bizarre constructie zou zo uit een brief van oom Schroeflik aan zijn neefje Galsem kunnen komen.

Time magazine Boekrecensie - Rockefeller Medicine Men reizende strijdster Gates Big Pharma farmaceutische industrie vaccins vaccinaties RockefelMedische Foutjes

In 1974 werden er volgens Dr. Charles Lewis ongeveer 2,4 miljoen onnodige operaties uitgevoerd in de VS, met een dodental (onnodig dus) van 11.900 met een kostenpost van 3,9 miljard dollar. Dat zijn enkel doden bij operaties. Doden door medicijngebruik zijn even schrikbarend. Op dit moment gaan er elk jaar 250.000 mensen dood aan ‘medische fouten’ in de VS, wat het de derde doodsoorzaak maakt daar. In Nederland sterven er zo’n 17.000 tot 20.000 mensen per jaar.
Dat het systeem verre van optimaal is lijkt me dus een understatement van de eeuw.
Rockefeller Medicine Men las ik vlak na het lezen van De Gevaarlijkste Dr op Aarde wat een nog grimmiger beeld schets. De medische wereld is een gigantische inkomstenbron geworden, en een mooie manier om mensen armer te maken (wat doorgaans gepaard gaat met ongezondheid). President Carter schatte namelijk al dat veel Amerikanen een maand per jaar werkten om het medische systeem in stand te houden. Absurd, als je ziet wat je er voor terugkrijgt…

Het Medische Monster

Het boek schrijft al over bedragen die je niet voor mogelijk houdt, die door De Staat werden uitgegeven aan ‘research’. Want zoals ook in  De Gevaarlijkste Dr op Aarde te lezen is, gaat het vooral om onderzoeken van nieuwe medicijnen. Daar zitten die heerlijke winsten immers op. De Staat is inmiddels een grotere sponsor geworden van deze machine dan de stichtingen. Oftewel het geld dat je dwangmatig afdraagt wordt ingezet om andere mensen rijk te maken over jouw rug. Het perverse is nog dat veel van die medicijnen worden uitgetest op mensen in de meest kwetsbare laag van de bevolking, die geen toegang hebben tot de betere medische faciliteiten.

Conclusie

Rockefeller Medicine Men is een goed gedocumenteerd boek als je meer wilt weten over het ontstaan van ‘foundations’ an sich, met in het bijzonder de Rockefeller Foundation. Niet alleen het ontstaan wordt belicht, maar zoals gezegd ook het systeem dat daarmee werd opgetuigd. Een systeem waar de medische bedrijven woekerwinsten konden maken met ‘investeringen’ vanuit weggeroofd belastinggeld. Het is soms wat droog, want daar is het nu eenmaal de materie voor, maar het leest goed weg.
Zelf probeerde ik sowieso al zo min mogelijk bij de dokter te zitten. Na het lezen van dit boek werd ik vooral gesterkt in deze houding. Het is een door en door corrupt systeem dat enkel draait op het behalen van zoveel mogelijk winst zonder de gezondheid van ons in acht te nemen. Kijk naar de mindset van de mensen achter het geld, dan weet je dat dit geen pessimistische kijk is. Gewoon economie 1.0.

 


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.