Wetenschapisme: De Religie Van De Toekomst

Wetenschapisme: De Religie Van De Toekomst

september 25, 2021 0 Door Rick

Het geluk van in voeding te zijn gedoken was dat ik hierbij al heb kunnen zien hoe wetenschap al decennia wordt misbruikt om een bepaald doel te behalen. In dit geval iedereen van het vlees en andere dierlijke producten af krijgen, en bijvoorbeeld zout als schuldige aan te wijzen terwijl suikers, granen, zadenolie, en veel giftige planten zichzelf (en ons) dood lachen in een hoekje. Eigenlijk mag het in de meeste gevallen geen wetenschap worden genoemd, dat is namelijk een belediging naar echte wetenschap. Eveneens naar de mensen die nog wél integer wetenschap bedrijven, en niet volledig gecorrumpeerd zijn door Het Grote Geld en/of naamsbekendheid – oftewel de mediageilaards. Nee, veel artikelen (en studies waarom de schrijvers zich baseren) waar we mee gebombardeerd worden is louter ‘wetenschapisme’. In het Engels hebben ze een mooier woord namelijk ‘scientism’.

Wetenschapisme

Wetenschapisme houdt een religieus vertrouwen in De Wetenschap in als een onfeilbaar, puur en integer instituut waar we als normale sterveling blind vertrouwen in moeten hebben. En ongeacht wat er gebeurt vertrouwen in houden! Er is systematisch aan gewerkt om traditionele religies uit te bannen, om vervolgens De Wetenschap om te dopen tot nieuwe religie. De religie van de toekomst. Het voordeel is natuurlijk dat je dan wederom deze religie kunt misbruiken als machthebber om de samenleving om te vormen tot wat je ook maar wilt. Je hebt ondertussen geen vaste basis meer zoals in het christendom, maar een vormbare ideologie. Dat past mooi in de continu veranderende progressieve samenleving waarin je je als wereldburger beweegt.

Vegantinatalisme

Reizende Strijdster Kerkelijk VastenZo is het ‘wetenschappelijk’ bewezen dat de mens de kanker van de aarde is. Dat misantropische gedachtegoed is sinds eind jaar 1970 geponeerd als reden om allerlei maatschappelijke veranderingen in gang te zetten (Club of Rome). Het klimaat moet gered worden en daarvoor is alles uit de kast getrokken. Dus antinatalisme wordt gevierd, de stichting van een gezin wordt aan alle kanten ontmoedigd, en we worden al decennia langzaam naar een permanent vastendieet (veganisme) genavigeerd. Helaas ben ik er zelf ook met open ogen ingetrapt. Jarenlang vegetarisch gegeten, geen kinderen, en mezelf allerlei andere zaken ontzegd als een soort ecologische martelaar.

Ecologie of Economie?

Het hele ‘geboren worden in zonde’ is nu maatschappelijk gedachtegoed geworden in de vorm van de klimaatzonde, en is in allerlei facetten geweven zodat je er bijna niet onderuit komt. Als kind wordt je al voorbereid dat je eigenlijk niet zou mogen bestaan, en dat jezelf niet voortplanten een nobel streven is in de strijd tegen klimaatverandering en complete vernietiging van Moeder Aarde.

Het was toen ik kind was ‘zure regen’, daarna ’broeikaseffect’, een tijdje ‘opwarming van de aarde’, en nu is het een nog abstracter ‘klimaatverandering’. Dat wil niet zeggen dat ik compleet ontken dat er wel degelijk ecologische problemen zijn. Want ja, die zijn er! Maar dat wij verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, nee. Als je goed kijkt zie je ook dat ecologie dikwijls heel banaal gewoon economie is. De hele zogeheten verduurzaming is namelijk een flink lucratieve tak van sport geworden. Je denkt toch niet echt dat al die miljardairs zoals Jeff Bezos ineens gezamenlijk een moreel kompas hebben gekregen?

Hardnekkige Hersenspoeling

Terug naar voeding, want het klimaatveranderingssprookje is een dusdanig abstract en ongrijpbaar verhaal dat het eigenlijk steeds lachwekkender wordt. Helaas ook zo abstract dat het makkelijk is om erin mee te gaan, en straks niet gek op te kijken als de eerste Klimaat Lockdowns worden uitgerold. Dat blinde vertrouwen in wetenschapisme dat ik eerder noemde is bij voeding behoorlijk hardnekkig. Het kost blijkbaar amper 50 jaar om mensen te overtuigen dat het voedsel dat we al eeuwen, of beter gezegd vele millennia al eten ineens ongezond is voor ons.

Nu ik mensen om me heen probeer te informeren over deze leugens, en hoe ze hun gezondheid terug kunnen krijgen, zie je dat de propaganda zijn werk gedaan heeft. Decennia aan massamanipulatie heeft ervoor gezorgd dat mensen denken dat het normaal is om je angstig, futloos, en depressief te voelen, en dat we massaal kanker, diabetes, en alzheimer krijgen. Als je zegt dat voeding kan helpen is dat meteen complete onzin. Nog erger; mensen zijn zo gehersenspoeld dat ze vlees de schuld geven ‘omdat dat in de krant staat’.

Anekdotes

Reizende Strijdster Epidemiology-Chart-Anekdotisch bewijs is volgens veel mensen niets waard, maar ondertussen hebben dezelfde mensen wel blind vertrouwen in De Wetenschap. In de meeste gevallen zijn die voedingsonderzoeken echter gebaseerd op epidemiologische studies waarbij ze mensen volgen door middel van vragenlijsten. Mensen vragen wat ze hebben gegeten het afgelopen jaar als basis dus. Dus én vertrouwen hebben dat deelnemers eerlijk antwoorden, én onthouden hoeveel ‘cups’ (want waarom zou je een vaste maateenheid zoals gram gebruiken?) ze van een bepaald etenswaar op hebben. Weet jij nog hoeveel ‘cups’ broccoli je hebt gegeten het afgelopen jaar?

Ook al zou de data betrouwbaar zijn, wordt er wat af gegoocheld met die data om het gewenste resultaat te krijgen. Immers is wetenschap een zuiver instrument, maar zijn veel mensen makkelijk te corrumperen. Uiteraard zijn er zat integere wetenschappers die tegengeluiden laten horen, maar die worden gecensureerd en gedemoniseerd. Zodoende is dus de pure wetenschap gekaapt en gekocht door (o.a.) ‘Big Food’ dat er alles aan zal doen om consumenten te ver- en misleiden.

Less Is More

Ancel Keys auteur van de '7' landenstudie

Ancel Keys auteur van de ‘7’ landenstudie

De vreselijk afgezaagde, cliché uitdrukking die je wel eens hoort. Blijkbaar is dat in voedingswetenschap ook een geliefde methode om een bepaald resultaat te krijgen. Ze noemen het dat ze een groep ‘volgen’ en ‘monitoren’. Wat dat dus behelst is dat er een club mensen lijstjes bijhoudt met wat ze eten. Daarbij worden heel veel factoren uitgesloten, zoals leefomstandigheden, roken, drugs, en werk (en andere vormen van stress veroorzakers). Dit gebeure bijvoorbeeld in de beroemde China Study die in de veganisme beweging wordt aangehaald. Het maakt nogal uit of je op het land woont en niet rookt, of dat je elke dag in een kolenmijn staat en ook nog eens wat af paft.

Verder gooien ‘wetenschappers’ rood en vlees en bewerkt vlees graag op één hoop. Totale waanzin, als je naar de slechte ingrediënten kijkt die in de meeste worstjes en dergelijke zitten. Het is dus al waardeloos voordat er überhaupt kan worden gekeken naar de data en hoe deze wordt verwerkt. In sommige onderzoeken wordt zelfs suggestief gevraagd. Als ze willen aantonen dat die mensen oud worden op een (bijna) vegetarisch dieet wordt er gevraagd “hoeveel rundvlees eet je per jaar? Niets? Zie je het, een vegetarisch dieet is gezonder!” Even weggelaten wordt dat deze inwoners alleen maar varkensvlees eten vanwege hun geografische ligging. Zoals bij de Blue Zones mythe het geval is. Ook een mooi voorbeeld van Less Is more: 22 landen onderzoeken en er vervolgens maar 7 uithalen om te gebruiken in je studie omdat je hypothese anders niet klopt.

Onderzoek Is Ethisch Onmogelijk

Je zou het niet meer zeggen, maar eigenlijk is experimenteren op mensen op grote schaal onethisch en strafbaar. Onder andere is hiervoor de Code van Neurenberg in het leven geroepen. Na de wanstaltige onderzoeken op mensen in WO2. Waarna de VS die wetenschappers heeft gerekruteerd onder de naam Operation Paperclip, maar dat terzijde. Want heel strikt genomen zou je honderden identieke tweelingen moeten scheiden bij geboorte. Vervolgens moet je hierbij alles hetzelfde houden vanaf geboorte behalve de voeding.

Dit klinkt al dusdanig onrealistisch en eng dat het als het goed is niet zal gebeuren. De ‘double-blind, randomized, controlled trial’ kan simpelweg niet met voeding. De enige keren dat zo’n studie werd gedaan was of met kleine aantallen mensen, of met niet zulke ingrijpende en langdurige interventies. Vandaar ook dat er zo weinig tot bijna geen gedegen onderzoeken bestaan naar effecten van voeding, en we dus vooral te maken hebben met epidemiologische studies op basis van enquêtes.

Semantiek

Als je gaat letten op het taalgebruik in zogenaamd wetenschappelijke berichten in kranten en andere media, zie je een bepaald taalgebruik telkens terugkomen. Het leest heel zeker en ongekleurd, maar eigenlijk is het meestal propaganda. Als je ‘consensus’ ziet staan, zonder enige uitleg en links naar de ruwe data en onderzoeksmethodes, kun je dat gewon negeren. Dat kunnen dan net zo goed een aantal gekochte wetenschappers zijn dat het met elkaar eens is. Dat is wat consensus inhoudt, dat een aantal mensen het met elkaar eens is. Als een onderzoek ‘suggereert’ is dat gewoon ideologie aan het woord, geen wetenschap. Hetzelfde geldt voor wanneer er een ‘conclusie’ wordt getrokken. Wijst het onderzoek het uit of niet? Nee, want de onderzoeksmethode is al zo gammel dat je niets kan bewijzen.

Gekochte Journalisten Citeren Gekochte Wetenschappers

Reizende-Strijdster-ASPRIRINE-VS-VLEESHet resultaat van al dit soort misbruik is zoals eerder gezegd een uitgeholde en onbetrouwbare wetenschap, oftewel wetenschapisme. Vervolgens worden mensen dusdanig gehypnotiseerd door de media en het onderwijssysteem dat je toch vertrouwen moet blijven houden in het instituut wetenschap, een ideologische benadering waarbij je vooral geen enkele vorm van kritisch denken mag hanteren.

“Jij bent te dom om dit te begrijpen, dus de rauwe data en onderzoeksmethodes noemen we niet. We delen alleen de (gefabriceerde) uitkomst”. Wat je nu dus ziet is “wetenschappers/experts zeggen”, “de consensus is”, en natuurlijk “wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat”. Zowel in artikelen over voeding, klimaat, en in andere artikelen waar we in 2020 mee zijn geïnjecteerd laten vervolgens geen eerlijke wetenschap zien. Alleen de infantiele versie gebaseerd op het abstract, dat op zijn beurt al een veelal gestuurde conclusie is. De hoogste bieder bepaalt uiteindelijk wat de lezers dit keer moeten geloven.

Conclusie

Even voor alle duidelijkheid: ik ben zeker geen wetenschapsontkenner. Wel heb ik me steeds beter gewapend tegen propaganda. Juist dat is wat je vooral op je bordje krijgt als je de krant openslaat, de televisie aanzet, of bladert in een of andere tijdschrift. Heb je die niet in huis, is het wel op sociale media of mensen om je heen die alsnog de propaganda voor je herkauwen en presenteren als Absolute Waarheid. Wetenschap is prachtig om allerlei mysteries te ontrafelen. Ga alleen veel kritischer kijken naar ten eerste wat voor onderzoeken erachter zitten en hoe deze zijn vormgegeven. Ten tweede naar welke belangen er achter zitten, wie de boel financiert en waarom. Dat klinkt als een hoop werk, maar bekijk het zo: dat kun je nu mooi gaan doen in iedere minuut die je wint nadat je de krant hebt opgezegd en de TV hebt uitgeschakeld.
Succes!

Bronnen:

Randomized controlled trial
Ansel Keys en zijn fraude
Green Washing

 


Heb je begeleiding nodig met het carnivoordieet of met het vasten?


Reizende-Strijdster-Coach-vasten-en-carnivoor


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.