Yoga houdingen Zijn Offers Aan Hindoegoden

Yoga houdingen Zijn Offers Aan Hindoegoden

juni 12, 2023 2 Door Veerle

Wist je dat yogahoudingen offers zijn aan de 330 miljoen hindoegoden (sommige bronnen zeggen 33 miljoen)? Waarschijnlijk niet, en je bent niet de enige. Hier in het westen wordt yoga voor de massa gepresenteerd als lichaamsbeweging en om je geest leeg te maken. Er wordt hier zelfs kinderyoga op scholen gegeven. Ook op openbare scholen, die pretenderen religievrij of neutraal te zijn. Het zijn echter geen onschuldige poses, maar offers aan Hindoe goden.

Yoga als fysieke uiting van het geloof

Yoga Reizende Strijdster Dat yoga poses offers zijn aan de Hindoe goden legt George P. Alexander, Ph.D. uit. Hij doceert wereldreligies aan de Biola University en werd in Sri Lanka geboren. Hij groeide op in India, de geboorteplaats van het hindoeïsme en yoga. Zijn verbazing was groot toen hij zag dat in het westen yoga gepresenteerd wordt als louter lichaamsbeweging. Zijn vrouw en hij zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten en gingen voor hun eerste kind naar de dokter voor prenatale zorg. Daar adviseerde de dokter zijn vrouw om yoga te gaan beoefenen voor het gemak van de bevalling. Ze waren geschokt door deze suggestie, aangezien zij wisten dat de fysieke posities die in yoga worden aangenomen een spirituele daad symboliseren: het aanbidden van een van de vele hindoegoden. Ook hoogleraar yogafilosofie en meditatie aan de Hindu University of America in Orlando, FL (Hinduism Today – september 2009) Subhas Tiwari benadrukt dit toen hij zei:

“Inspanningen om yoga te scheiden van zijn spirituele centrum onthullen onwetendheid over het doel van yoga.”

Kwaliteiten van de goden

Er is dus geen scheiding mogelijk tussen de pose en het aanbidden van de desbetreffende god of godin. Wanneer aanhangers een aantal yogahoudingen aannemen, vindt er een verbinding plaats met “de energie en essentie” van die goden en het eindresultaat is dat jij diezelfde kwaliteiten belichaamd. Met andere woorden: yogaposities zijn daden van aanbidding (Puja’s) en door hen komt een overdracht van spirituele kracht of de invloed van bepaalde entiteiten het hart en het leven van de beoefenaar binnen.

330 miljoen Hindoe goden

Het traditionele aantal goden in het hindoeïsme is 330 miljoen (sommige bronnen zeggen 33 miljoen). Dat is zeker niet bedoeld als een berekening van het exacte aantal goden en godinnen, maar als een poëtische manier om het enorme aantal goddelijke wezens uit te drukken dat aanbeden kan worden. Laten we nu ingaan op een beschrijving van negen populaire yogahoudingen.

yoga poses uitgelicht

Lotus houding

Lotus Houding

Lotus houding

Doordat de wortels van de lotusbloem zich in het vuil onder de waterlaag bevinden en de bloesem aan de oppervlakte drijft, vertegenwoordigt de lotuspositie in yoga het opstijgen boven de lagere natuur om Godsbewustzijn te bereiken. Vele interpreteren deze zin dat wij ons hierdoor bewust worden dat wij allen eigenlijk een manifestaties van God zijn.

Jnana Mudra

Brahma

De Jnana mudra is een symbolisch handgebaar, meestal rustend op de knieën. Dit vertegenwoordigt eenheid met Brahman. De atman wordt vertegenwoordigd door de wijsvinger, de duim vertegenwoordigd Braham. De lotushouding in combinatie met de Jnana Mudra vertegenwoordigt een meditatief verlangen en gebedsvol pleidooi dat de individuele ziel van de yogi kan opgaan in eenheid met de ultieme realiteit, een onpersoonlijke levenskracht Brahman. Brahman is een goddelijke essentie, die volgens de hindoeïstische theologie al in ieder mens huist. Deze levenskracht is onpersoonlijk en alomtegenwoordig. Het is niet hetzelfde als de christelijke God, wat een persoonlijke God is, die buiten de mensen bestaat. Brahman wordt afgeschilderd als een louter kosmisch bewustzijnsniveau waaruit een overvloed aan goden en godinnen zich manifesteert die vele onvolkomenheden hebben. Dus aan de ene kant is het een onpersoonlijke levenskracht, maar aan de andere kant is het een kosmisch bewustzijnsniveau waar de goden en godinnen zich manifesteren.

Boom

 

De Boom (Vrikshasana)

De boom pose is een daad van aanbidding jegens de god Vishnu (de bewaarder-God in het hindoeïstische pantheon). Er zijn meningsverschillen tussen hindoes over het belang van bepaalde goden. De meerderheid van de hindoes zijn Vishnaivites (degenen die Vishnu als de allerhoogste God beschouwen en hem en zijn incarnaties aanbidden, waaronder Rama en Krishna).

 

 

Shiva

Dans van Shiva (Natarajasana)

Deze pose is ter ere van, en een aanroeping tot, de god Shiva (de vereerde godheid die toezicht houdt op het proces van reïncarnatie en de vernietiging en recreatie van het universum). Als “de god van dood en wedergeboorte, wordt Shiva soms voorgesteld in zijn verschrikkelijke aspect, als heer van vernietiging, die mediteert tussen de as van lijken op een crematiegrond.” Shiva is een lid van de Hindoestaanse drie-eenheid (Brahma: de scheppergod, Vishnu: de bewaardergod en Shiva: de vernietigergod). Sommige hindoes, de Shaivites genaamd, beschouwen Shiva als de allerhoogste God.

Krijger I-II-III (Virabhadrasana)

Deze drie poses vertegenwoordigen stadia in het leven van Virabhadra. Dit is een god die door Shiva werd geschapen om de dood van zijn vrouw/gemalin, Sati, te wreken. Zij

Krijger

pleegde zelfmoord tijdens haar vaders feest. De mythe gaat dat haar vader niet te spreken was over haar huwelijk met Shiva en toen hij een feest gaf kregen zij en Shiva geen uitnodiging voor het feest. Sati wilde er wel heen, maar Shiva wilde dit niet. Dus zij besloot alleen te gaan. Op het feest beledigde haar vader haar in het bijzijn van de andere goden. Ze keek hem aan en zei dat nu ze vernederd was bij haar vader thuis, en ze hier kwam tegen Shiva’s wens in, het voor haar niet mogelijk was om naar hem terug te gaan. Dus besloot zij zichzelf in het offervuur te gooien. Toen Shiva dit hoorde ontstak hij in woede en gooide een van zijn dreadlocks op de grond. De energie die bij die daad vrijkwam, veroorzaakte de uitbarsting van een woest uitziende hemelse godheid Virabhadra met een oorlogszuchtig vermogen.

Virabhadra

De god Ganesha

De Krijger Pose II is ook een daad van aanbidding van Ganesha, die het hoofd van een olifant en het lichaam van een mens heeft. Volgens de hindoeïstische mythe was Ganesha de zoon van Parvati. Zij kon geen kinderen krijgen dus besloot ze een baby te creëren en er leven in te blazen. Een paar jaar later, toen de jongen ongeveer tien jaar oud was, keerde Parvati’s man Shiva terug. Parvati lag in bad en ze had tegen het jongetje gezegd: “Zorg ervoor dat niemand deze kant op komt.” Ganesha had Shiva nog nooit gezien, dus toen hij kwam, hield de jongen hem tegen. Shiva ontstak in woede en haalde zijn zwaard tevoorschijn. Hij onthoofde Ganesha en kwam naar Parvati. Parvati was woest en Shiva verving het hoofd van de jongen door dat van een olifant.

Kali

Godin Pose (Utkata Konasana)

Om de godin Kali te aanbidden neem je de Godin Pose aan. Deze godin is een expressie van seksualiteit, creatie, dood, en destructie. Kali verscheen voor het eerst in de Hindoestaanse religie rond 600 na Christus. Meestal wordt ze geportretteerd met vier tot tien armen, ook heeft ze vaak zwaarden en ze heeft altijd een afgehakt mannenhoofd in haar hand. Daarnaast draagt ze een ketting gemaakt van afgehakte mannenhoofden (met de groeiende misandrie anno 2022 zou dat best wel eens mode kunnen worden!). Vaak wordt Kali afgebeeld terwijl ze op de borst staat van haar mannelijke gemaal, de god Shiva. Shiva moest zich eens onder haar voeten werpen, met het risico dat hij zelf vernietigd zou worden, om haar uit een moorddadige woede te halen die dreigde al het leven op aarde te beëindigen. Een mieterse meid dus om te vereren.

Thuggees

Devotees van Kali

Van de 13e eeuw tot de 19e eeuw werd India geterroriseerd door een bende professionele dieven en moordenaars die Kali aanbaden. Deze bende stond bekend als Thuggees, of Thugs, dit is waar het Engelse woord thug (dat straatcriminelen betekent) vandaan komt. Zij waren fanatieke volgelingen van Kali, die zichzelf zagen als kinderen van Kali. In haar naam pleegden ze rituele moorden. De Thuggees geloofden dat hun offer aan Kali hen beschermden tegen haar toorn, die anders de hele mensheid zou kunnen treffen. De Thuggees doodden alleen maar mannen, omdat ze het favoriete offer van Kali waren. En omdat Kali wel eens boos zou kunnen worden wanneer ze vrouwen zouden offeren. Volgens Guinness World Records zijn ze waarschijnlijk verantwoordelijk voor meer dan 2 miljoen rituelen moorden.

Christenen en yoga

Zoals je kunt zien is yoga in essentie een onlosmakelijk onderdeel van de Hindoeïstische religie. Binnen het christelijk perspectief zijn de Hindoegoden demonen. Met yoga offer je in het christelijke paradigma aan demonen, en je dient volgens de christelijke leer maar één God. Dus wanneer je christelijk bent dien je hier ver uit de buurt dient te blijven. De reformatie in het westen heeft er echter voor gezorgd dat het christendom zo verdund is dat het de fundering mist om te zien dat yoga niet binnen hun geloof past. Je ziet dan ook dat protestanten steeds meer dingen overnemen die afkomstig zijn vanuit de New Age ideologie. Binnen de protestantse kerk zie je dit onder andere aan het feit dat ze ‘christelijke yoga’ aanbieden.

Spiritueel MAAR Niet Religieus

Het westen is steeds meer seculier geworden. Veel mensen identificeren zich als ‘spiritueel maar niet religieus’. Ze geloven niet meer in de Bijbelse God. Een nieuwe religie uit de jaren 70, de New Age Spiritualiteit, vind veel animo hier in het westen. Hierbij wordt veel gesproken over energieën. Deze abstracte energieën worden dan vaak bestempeld als neutraal of goed, ze zijn er in ieder geval om ons te helpen. Waar deze energieën vandaan komen en waarom deze ons helpen, wordt daarin niet uitgelegd. De New Age is in het leven geroepen als alternatieve en wereldwijde religie dat alles moet opslokken zoals The Borg (nerd alert!), en ook yoga wordt zonder erover na te denken opgenomen binnen deze religie.

Veel mensen zullen waarschijnlijk niet het probleem zien dat de verschillende poses bij yoga offers zijn aan hindoegoden. Toch wilde ik er een blog aan wijden, zodat mensen goed geïnformeerd de keuze kunnen maken of ze aan hindoegoden willen (blijven) offeren of niet.

Jij kunt het niet serieus nemen, maar binnen het Hindoeïsme wordt dit wel degelijk zeer serieus genomen. Waarom zou je yoga beoefenen wanneer je niet Hindoeïstisch bent? Er zijn genoeg manieren om aan lichaamsbeweging te doen. Als atheïst bidt je toch ook niet dagelijks tot God? Waarom dan wel tot de Hindoeïstische goden?

BRONNEN
Praise moves
The true Light
anubhavbakshi
Sadhguru
Boek: Rachel Wilson – Occult feminism

 


Heb je begeleiding nodig met het carnivoordieet of met het vasten?


Reizende-Strijdster-Coach-vasten-en-carnivoor


Heeft mijn informatie je verder op weg geholpen?
Overweeg dan om een (eenmalige) donatie te doen.

Of doneer via je Paypal account naar reizendestrijdster@gmail.com
Kies bij het overmaken voor een vriend, zo ontvang ik de gehele donatie en gaan er geen transactiekosten vanaf.